Desballestament de camions a Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Si necessita realitzar el desballestament de camions a Barcelona i rodalies, l'empresa Botànica Automoció li ofereix el seu servei de desballestament en la localitat de l'Hospitalet de Llobregat i per a totes les localitats a prop de Barcelona.

En el nostre servei de desballestament de camions li oferim els serveis de recollida de camions amb les nostres grues, descontaminació i desballestament dels camions, tramitació de la baixa definitiva dels camions i venda dels recanvis usats.

Dins dels processos i serveis que oferim en el nostre servei de desballestament de camions de l'Hospitalet, tenim els següents:

1- Recollida de camions:

Existeixen 2 formes de rebre els camions en el nostre desguàs del carrer Botànica de l'Hospitalet de Llobregat: el client ens porta el camió directament a les nostres instal·lacions, o bé es realitza la recollida i transport del camió amb les nostres grues i personal especialitzat.

Cal comentar, que els camions que rebem a la nostra empresa vénen de diferents orígens: autònom, empresa, concessionaris, tallers, etc ...

Juntament amb el lliurament del camió es realitza la recepció de la documentació del camió necessària per donar de baixa el camió.

2- Descontaminació dels camions:

El procés de baixa definitiva d'un camió s'inicia amb el procés de descontaminació del camió, però abans d'aquest procés es realitza una anàlisi de l'estat de les parts del camió i s'anoten les peces i components que tenen la possibilitat de ser reutilitzats com recanvis usats de camions, aquesta primera anàlisi i exploració és només ocular i permet obtenir l'esmentada llista de recanvis.

La descontaminació del camió és més elaborada que en el cas dels cotxes i motos, pel volum de residus que s'obtenen d'un vehicle pesat com és un camió.

En el procés de descontaminació es realitza la corresponent retirada dels residus líquids i sòlids que suposen un risc per al medi ambient, entre aquests residus que tractem des de Botànica Automoció estan: combustible, oli, anticongelants, líquids diversos, mercuri, peces de plom no reutilitzables, etc.

Tot el tractament mediambiental de les substàncies i residus, es realitza amb total seguretat dins del nostre centre de gestió de residus de camions CAT a Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

3- Desballestament dels camions:

Un cop ja s'ha finalitzat el procés de descontaminació dels elements líquids i sòlids candidats a la seva retirada, s'inicia l'especejament i desguàs del camió.

Dins del procés de desballestament de camions tenim 3 fases: desmuntatge, prova i classificació.

  • Desmuntatge de les peces: Amb la fase de desmuntatge o especejament del camió, en el nostre desguàs s'extreuen les peces i components que posteriorment seran reutilitzades com recanvis per a camió. En aquest apartat del desballestament del camió també es realitza la separació selectiva dels materials (ferro, plàstics, vidre, pneumàtics, etc ...) per a la seva corresponent reciclatge en el cas de parts que no es reutilitzen com recanvis.
  • Prova dels components: És important realitzar una prova de qualitat dels components i peces candidates a ser reutilitzades com recanvis, amb aquest control es verifica el correcte funcionament de la peça i es descarta del nostre catàleg en el cas de trobar algun problema amb el funcionament del recanvi per al camió.
  • Classificació dels recanvis: Totes les peces desmuntades que són reutilitzables tenen com a destinació el nostre magatzem de recanvis de camions a Barcelona, i se'ls identifica amb un codi que ens marca: el tipus de peça, marca i model de camió.

 

Si necessita un servei de desballestament de camions a la província de Barcelona, contacti amb Botànica Automoció per a més informació.

Pedir información / Demanar informació / Request information

Missatge addicional a enviar a Botànica Automoció
Introdueixi el seu nom per poder contactar amb vostè
Introduïu un correu electrònic per poder contactar amb vostè
Introduïu un número de telèfon on poder contactar amb vostè
He leído y acepto la política de privacidad / He llegit i accepto la política de privacitat / I have read and accept the privacy policy

Per més informació, pot contactar amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte, aquí.

A Botànica Serveis d'Automoció oferim els serveis de desballestament, baixa definitiva de vehicles, compra/venta de vehicles i venta de recanvis a la provincia de Barcelona i les comarques del Barcelonés, Baix Llobregat, Maresme, Vallés Occidental i Vallés Oriental.

Entre altres treballem en les localitats de: Barcelona ciutat, Hospitalet de Llobregat, Cornella de Llobregat, Badalona, Terrasa, Sabadell, Viladecans, Gava, Mataró, Esparraguera, Castellar del Vallés, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Manresa, Granollers, Mollet, Sant Cugat del Vallés, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedés, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Sitges, Masnou, Martorell, Igualada, ...